گردآوری و تالیف : CFC
تاریخ انتشار : 2019-01-30

مهمترین منبع قدرت سازمان‌ها داشتن منابع انسانی منحصر به فردی است که در حوزه‌های تخصصی گوناگون در اختیار سازمان ها قرار دارند، ولی در اغلب موارد اهمیت این منبع با ارزش و کارساز درنظر گرفته نمی‌شود و در عمل در مورد نقش حیاتی و استراتژیک آن سهل‌انگاری می‌شود.

امروزه سازمان‌ها برای بقاء، انتظام و بالندگی خود می‌کوشند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، کارآمدی، سودبخشی، انعطاف‌پذیری، انطباق‌پذیری، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نایل شوند. بدون این کیفیت‌ها سازمان‌ها نمی‌توانند در مواجهه با بهترین‌ها به‌صورت رقابتی و اثربخش عمل کنند. بالندگی سازمانی وسیله‌ای برای پیشرفت سازمان است که از رهگذر توجه بنیادی به جنبه‌های انسانی سازمان وارد می‌شود.

در گذشته، مديران كلاسيك ارزيابي پرسنل را فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند، در حالي كه امروزه جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. ارزيابي منابع انساني فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و بطور رسمي، مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

موسسه در کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری میتواند در کنار دانشجویان خدمات هدایت تحصیلی و برنامه ریزی درسی را ارائه داده و در هنگام انتخاب رشته نیزتوسط کارشناسان مربوطه، خدمات انتخاب رشته انجام میشود.

شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها ، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، همچنین برنامه ريزي براي توسعه، تدوين مدلهاي شايستگي، عارضه يابي و جانشين پروري مي تواند از ديگر موارد مهم اين امر باشد.

/

در اغلب شرکتها ، پرورش مديران به صورت تصادفي و غير برنامه ريزي شده اتفاق مي افتد . يکي از عوارض رشد اين مشکل، تعداد فزاينده مديران ارشدي است که از خارج از شرکتها جذب مي شوند. نرخ بالاي شکست و ناکامي مديران ارشد نيز از ديگر عوارض اين مشکل است. تعداد زياد مديران عامل ناکام و شکست خورده هم نشان مي دهد که آنها درحوزه هاي محدودي پرورش يافته و قابليت کسب کرده اند و به همين دليل در مواجه شدن با محيط و شرايط چالشي، فاقد وسعت نظر و زمينه هاي استراتژيک لازم هستند.

تمايل مديران ارشد موفق به تغيير شغل و شرکت، برابعاد اين کمبود مي افزايد و آن را تشديد مي کند. مديران جوان با جابه جايي هاي مکرر به دنبال مسئوليت بيشتر، اثرگذاري مطلوبتر و ثروتمندتر شدن می باشند. اين مديران تصور مي کنند بهتر است به جاي دنبال کردن و يافتن ارتباط بلند مدت با يک شرکت، از طريق جابه جا شدن بين شرکت هاي مختلف منتفع شوند. به عبارت ديگر جابه جايي هاي رو به رشد در شرکتها ی مختلف جاي باقي ماندن در يک شرکت و بالا رفتن از پله هاي مسير رشد شغلي را گرفته است.

همزمان با وقوع اين چالش ها در دنياي مديران و استعدادهاي مديريت، سيستم هاي قديمي مديريت نيز درحال بازسازي و تحول هستند. توجه همزمان به حفظ استعدادها از يک سو و پرورش قابليت ها و شايستگي هاي آنها از سوي ديگر باعث طراحي مجدد سيستم هاي کهنه مديريت منابع انساني شده است و لزوم شناسایی جایگاههای شغلی ، استعدادیابی منابع انسانی و ایجاد ذخایر استعداد باید در الویت های اولیه شرکتها قرار گیرد.

لذا موسسه سرای فرهیختگان ساعی بر آن است تا این فرایند را برای موسسات و شرکتها در ایران فراهم نماید تا با خیالی آسوده تر کارکنان خود را گزینش نموده و با نتایج حاصله بتوانند تصمیماتی استراتژیک در راستای ارتقای سازمان خود گرفته و روند شایسته سالاری را در جهت انتصبات صحیح مدیران طی نمایید. به امید داشتن ایرانی آبادتر.

قیمت: تومان849,000

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :